Hrvatska kvaliteta

Znak Hrvatska kvaliteta nose proizvodi koji se proizvode ili usluge koje se pružaju na teritoriju Republike Hrvatske, a udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima za vrstu i kategoriju proizvoda.Znak je priznanje hrvatskom proizvođaču/pružatelju usluge kao i proizvodu/usluzi, a ujedno je i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu/usluzi koji zadovoljava najvišu razinu kvalitete i predstavlja vrh kvalitete u svjetskoj ponudi. Proizvodi tvrtke Neores ponosno nose znak Hrvatske kvalitete.

ISO 9001

ISO 9001: 2015 navodi zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom kada organizacija: a) mora pokazati svoju sposobnost da dosljedno pruža proizvode i usluge koji zadovoljavaju kupce i važeće zakonske i regulatorne zahtjeve, i b) ima za cilj povećati zadovoljstvo kupaca učinkovitom primjenom sustava, uključujući procese za poboljšanje sustava i osiguranje sukladnosti s kupcem te važećih zakonskih i regulatornih zahtjeva. Tvrtka Neores svoju poslovnu izvrsnost potvrđuje certifikatom ISO 9001.

ISO 13485

ISO 13485: 2016 specificira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u kojima organizacija treba pokazati svoju sposobnost pružanja medicinskih proizvoda i srodnih usluga koji dosljedno zadovoljavaju zahtjeve kupaca i primjenjive regulatorne zahtjeve. Takve organizacije mogu biti uključene u jednu ili više faza životnog ciklusa, uključujući projektiranje i razvoj, proizvodnju, skladištenje i distribuciju, ugradnju ili servisiranje medicinskog proizvoda te projektiranje i razvoj ili pružanje povezanih aktivnosti (npr. Tehnička podrška). ISO 13485: 2016 mogu koristiti i dobavljači ili vanjske strane koje takvim organizacijama pružaju proizvode, uključujući usluge povezane sa sustavom upravljanja kvalitetom. Tvrtka Neores osim za svoje proizvode iz linije jednokratne medicinske zaštitne opreme, posjeduje certifikat i za medicinske kompresijske tajice distributera BSN-Jobst GmbH.